AMS

Nye moderne strømmålere for våre kunder

Moderniseringen omtales gjerne som Avansert måle- og styringssystem (AMS) eller Smart strøm. Fordelene med innføringen av AMS er mange:

  • Enklere Du slipper å lese av måleren hver måned. Riktig forbruk blir registrert automatisk hver eneste time gjennom døgnet.
  • Tryggere Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet som dermed kan starte arbeidet med å rette feilen raskere. Nettselskapet får bedre oversikt over nettet og det gjør vedlikehold, planlegging og utbygging enklere.
  • Smartere Smarte målere gir bedre oversikt over strømforbruket på "Min side", og gjør det enklere å spare strøm. Ved å kjøpe utstyr for overvåkning og styring av strømforbruket fra eksterne leverandører kan du fjernstyre varme og lys fra et panel eller mobiltelefonen.
  • Smarte strømmålere er ikke helsefarlige.
  • Statens strålevern presiserer at strålingen fra de nye smarte strømmålerne (også kalt AMS målere) er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
  • Statens strålevern har gått ut med informasjon om stråling fra de smarte målerne som alle strømkunder i landet nå får. De beroliger alle med følgende fire forhold: Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak.
  • Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.
  • Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) vil i samarbeid med Statens strålevern gjennomføre kontrollmålinger av strålingen fra målerne etter hvert som de installeres i norske hjem i perioden 2017–2019.