Gravemelding og kabelpåvisning

Spør først - Grav siden

Alle som skal utføre gravearbeid må kontakte oss hvor det skal graves, det er kommunen som utsteder gravetillatelse, etter samordning av de aktuelle institusjonene. Alle gravemeldinger skal innom Meløy Nett for kartlegging og underskriving om vi har installasjoner der gravingen skal foregå.

Hvis Meløy Nett skal påvise kabeltrase, vil det bli avtalt et tidspunkt for kabelpåvisning.
Første gangs påvisning i ordinær arbeidstid gjøres uten kostnader for kunden. Kabeltraseene blir merket med merkespray på bakken, og det er kundens ansvar å vedlikeholde oppmerkingen. Dersom kabeltraseer må merkes på nytt, kan kunden bli fakturert for andre påvisning. Ved påvisning av kabler utenfor ordinær arbeidstid vil kostnadene for påvisning bli fakturert kunden. Graveområdet må være nøyaktig merket på kartet slik at det er ingen tvil om hvor det skal graves.

Påvisning er gyldig i en måned.
Meløy Nett har ansvaret for strømførende kabel- og ledningsnett i Meløy kommune. E-verket vil gi den informasjonen som dere som kunde trenger for å unngå farlige situasjoner, med hensyn til sikkerhet for kunden og våre kabler. Ved påvisning av kabler, brukes det måleutstyr som skal finne eventuelle kabler og merke nøyaktig hvor på bakken de ligger. I noen tilfeller, ved ulike tekniske forhold kan påvisningen være litt upresis, og det er derfor viktig å aldri ta noen sjanser.