Meløy Nett endrer nettleien

Fra 1. januar 2021

Nettleien er noe du betaler når du er tilknyttet linjenettet i Meløy. I vårt område er det Meløy Nett som krever inn dette. 

Nettleie

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Den foreslåtte endringen innebærer å justere fastleddet opp, og det nye fastleddet ligger nå på samme nivå som flere aktører i Nordland.

For privatkunder vil nettleien bestå av følgende:

Fastpris pr år: kr 3.900,-.

KWh-prisen består av følgende ledd:  16,13 øre/kWh - forbruksavgift til staten + 1 øre/kWh til Enova + 18 øre/kWh til nettselskapet. Tilsammen 35,13 øre/kWh.

De nye tariffene finner dere under nettleie.