Meløy Nett setter ned nettleien

Fra 1. november 2021

Nettleien er noe du betaler når du er tilknyttet linjenettet i Meløy. I vårt område er det Meløy Nett som krever inn dette.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Meløy Nett har fått lavere kostnader i 2021 med å overføre kraft inn i linjenettet i Meløy, enn forventet. Dette er årsaken for at vi setter ned fastleddet i nettleien for husholdningskunder fra 3.900,- til 3.400,- fra og med 01.11.21. 

Normalt foretas endring av nettleien fra årsskiftet, men Meløy Nett har besluttet at det skal gjelde fra 1. november 2021 og ut 2021.

For privatkunder vil nettleien bestå av følgende:

Fastpris pr år: kr 3.400,-.

KWh-prisen består av følgende ledd: 16,69 øre/kWh - forbruksavgift til staten + 1 øre/kWh til Enova + 18 øre/kWh til nettselskapet. Tilsammen 35,69 øre/kWh.

De nye tariffene finner dere under nettleie.