Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Meløy Nett endrer nettleien

Fra 1. november 2020

Nettleien er noe du betaler når du er tilknyttet linjenettet i Meløy. I vårt område er det Meløy Nett som krever inn dette.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Meløy Nett har fått høyere kostnader i 2020 med å overføre kraft inn i linjenettet i Meløy, enn forventet. Dette er årsaken for at vi øker nettleien nå. 

Den foreslåtte endringen innebærer å justere fastleddet opp, og det nye fastleddet ligger nå på samme nivå som flere aktører i Nordland.

Normalt foretas endring av nettleien fra årsskiftet, men styret har besluttet at det skal gjelde fra 1. november 2020.

For privatkunder vil nettleien bestå av følgende:

Fastpris pr år: kr 3.150,-.

KWh-prisen består av følgende ledd: 16,13 øre/kWh - forbruksavgift til staten + 1 øre/kWh til Enova + 22 øre/kWh til nettselskapet. Tilsammen 39,13 øre/kWh.

De nye tariffene finner dere under nettleie.