Meløy Nett endrer nettleien

Fra 1. november 2020

Nettleien er noe du betaler når du er tilknyttet linjenettet i Meløy. I vårt område er det Meløy Nett som krever inn dette.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Meløy Nett har fått høyere kostnader i 2020 med å overføre kraft inn i linjenettet i Meløy, enn forventet. Dette er årsaken for at vi øker nettleien nå. 

Den foreslåtte endringen innebærer å justere fastleddet opp, og det nye fastleddet ligger nå på samme nivå som flere aktører i Nordland.

Normalt foretas endring av nettleien fra årsskiftet, men styret har besluttet at det skal gjelde fra 1. november 2020.

For privatkunder vil nettleien bestå av følgende:

Fastpris pr år: kr 3.150,-.

KWh-prisen består av følgende ledd: 16,13 øre/kWh - forbruksavgift til staten + 1 øre/kWh til Enova + 22 øre/kWh til nettselskapet. Tilsammen 39,13 øre/kWh.

De nye tariffene finner dere under nettleie.