Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Meløy Nett følger nasjonale smitteverntiltak

Innfører hjemmekontor fra og med 15. mars 2021

De strenge smitteverntiltakene som nå er iverksatt i alle Salten kommunene, gjør at Meløy Nett igjen har innført hjemmekontor for alle ansatte, der det er mulig. 

Dessuten vil vi begrense all form for fysisk kundekontakt.

 

Følgende tiltak er innført fra mandag 15. mars 2021:

  • Meløy Nett sine kontorer i Kystveien 4, stenges helt for besøkende.
  • Hjemmekontor for alle ansatte der det er mulig.
  • All møtevirksomhet gjennomføres digitalt.
  • Kundemøter utsettes eller tas digitalt.

Tiltakene er utvidet og gjelder til og med 18. april 2021.

Vi treffes på telefon og mail som vanlig, og viser til våre hjemmesider for Meløy Nett AS for å finne direkte telefonnummer til de ansatte:

Ansatte | Meløy Nett (meloynett.no)