Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Meløy Nett stenger igjen for publikum

Fra og med 15.12.2021

Meløy Nett følger de nasjonale retningslinjene og gjør følgende endringer:

Administrasjonsbygget i Kystveien 4 på Ørnes blir igjen

STENGT FOR PUBLIKUM

Vi treffes på telefon og mail som vanlig, og viser til våre hjemmesider for Meløy Nett AS for å finne direkte telefonnummer til de ansatte:

meloynett.no/ac/medarbeidere

Dette til orientering.