Meløy Nett stenger igjen for publikum

Fra og med 15.12.2021

Meløy Nett følger de nasjonale retningslinjene og gjør følgende endringer:

Administrasjonsbygget i Kystveien 4 på Ørnes blir igjen

STENGT FOR PUBLIKUM

Vi treffes på telefon og mail som vanlig, og viser til våre hjemmesider for Meløy Nett AS for å finne direkte telefonnummer til de ansatte:

meloynett.no/ac/medarbeidere

Dette til orientering.