Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Nettleie 2022 (for 1. halvår)

Viderefører nettleien fra 2021

Meløy Nett følger myndighetenes anmodning, og fortsetter med nett tariffene slik de var i 2021.
Dette betyr at du som nettkunde – inntil videre - får samme nettleie i 2022 som for 2021.

For en privatkunde vil pris fra 01.01.2022 være:

Fastbeløp pr. år: kr 3400,-.
Nettleie pr. kWh: 19 øre/kWh (inkl. 1 øre til Enova).

Forbruksavgiften til staten blir følgende:

01.01.22 - 01.04.22: 8,91 øre/kWh
01.04.22 - 31.12.22: 15,41 øre/kWh