Redusert forbrukeravgift

Egenerklæring om rett til redusert forbruksavgift for elektrisk kraft.

Det må fylles ut et skjema for hvert MålepunktID (finnes på nettfakturaen) som skal dokumenteres. Dersom kraften brukes av av andre enn den som anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert avgift som skal dokumenteres.

Last ned PDF-dokument «Redusert forbruksavgift» her.