Nettleie/avregning

Nettleie er det du betaler for å få strømmen trygt levert hjem til deg. Alle betaler nettleie til sitt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken strømleverandør de har. Nettleien inneholder et fastbeløp og et beløp som er knyttet til strømforbruket ditt.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Nettleie husholdning

Denne består av to element: fastledd og variabelt ledd som avhenger av strømforbruket.

Ny nettleie satser fra 1. januar 2022:

Fastledd
Hele året
Sommer
Vinter
Kr. 3.400 19 øre/kWh 13,25 øre/kWh 24,75 øre/kWh

 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt inklusive 1 øre i lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. I Nord Norge er det fritak for moms på forbruk til husholdning.

Differensiert nettleie Sommer og Vinter tilbys som et alternativ. Hvis noen ønsker å differensiere, så må dette bestemmes i forkant og før årsskiftet.

Nettleie Næring

Denne består av tre element: fastledd, effektledd og variabelt ledd som avhenger av forbruket.

Ny nettleie satser fra 1. januar 2022:

 Forbruk fra
Forbruk til
Fastledd
Hele året
Sommer
Vinter
 
kWh kWh   Effektledd øre/kWh Effektledd øre/kWh Effektledd Øre/kWh  
0 100.000 Kr. 3.400   18    12,25   23,75  
100.000 200.000 Kr. 10.000 490 7 368  5 613  9  
200.000 400.000 Kr. 12.000 470 7 353  5 588  9  
 400.000  600.000  Kr. 15.000  455  7   344  5  569  9  
 600.000 1.000.000  Kr. 20.000   440  7    330   5  550  9  
1.000.000  10.000.000   Kr. 35.000   250  7    188    5   313   9   
 10.000.000 30.000.000  Kr. 40.000  240  7    180   5  300  9  

 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusive lovpålagt årlig avgift kr 800/år til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift.  

Differensiert nettleie Sommer og Vinter tilbys som et alternativ. Hvis noen ønsker å differensiere, så må dette bestemmes i forkant og før årsskiftet.