Nettleie/avregning

Nettleie er det du betaler for å få strømmen trygt levert hjem til deg. Alle betaler nettleie til sitt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken strømleverandør de har.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Olje- og energidepartementet har besluttet å innføre ordningen om at alle kunder med forbruk under 100.000 kWh, skal betale et kapasitetsledd, i stedet for et årlig fastbeløp.

Dette betyr at gjennomsnittet av de 3 timene med høyest uttak, bestemmer månedens kapasitetsbeløp.

Nettleie husholdning

Denne består av følgende: Et kapasitetsledd og et energiledd som varierer mellom kl. 06.00 og kl. 22.00, samt noe lavere mellom kl 22.00 og 06.00.

Ny nettleie satser fra 1. juli 2022:

Kapasitetsledd

Årskostnad

Per måned

Mindre enn 2 kW

2 758

 kr/år

230

 kr/mnd

Fra 2 kW til og med 5 kW

3 309

 kr/år

276

 kr/mnd

Fra 5 kW til og med 10 kW

3 585

 kr/år

299

 kr/mnd

Fra 10 kW til og med 15 kW

3 861

 kr/år

322

 kr/mnd

Fra 15 kW til og med 20 kW

4 137

 kr/år

345

 kr/mnd

Fra 20 kW til og med 25 kW

4 826

 kr/år

402

 kr/mnd

Fra 25 kW til og med 50 kW

5 240

 kr/år

437

 kr/mnd

Fra 50 kW til og med 75 kW

5 791

 kr/år

483

 kr/mnd

 

Energiledd dag: fra kl. 06.00 til 22.00: 21,85 øre/kWh.

Energiledd natt: fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 16,85 øre/kWh. 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt ekslusiv 1 øre i lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. I Nord Norge er det fritak for moms på forbruk til husholdning.

 

Nettleie Næring

Denne består av tre element: fastledd, effektledd og variabelt ledd som avhenger av forbruket.

Ny nettleie satser fra 1. juni 2022:

 Forbruk fra
Forbruk til
Fastledd
Hele året
Sommer
Vinter
 
kWh kWh   Effektledd øre/kWh Effektledd øre/kWh Effektledd Øre/kWh  
100.000 200.000 Kr. 10.000 490 7 368  5 613  9  
200.000 400.000 Kr. 12.000 470 7 353  5 588  9  
 400.000  600.000  Kr. 15.000  455  7   344  5  569  9  
 600.000 1.000.000  Kr. 20.000   440  7    330   5  550  9  
1.000.000  10.000.000   Kr. 35.000   250  7    188    5   313   9   
 10.000.000 30.000.000  Kr. 40.000  240  7    180   5  300  9  

 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusive lovpålagt årlig avgift kr 800/år til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift.  

Differensiert nettleie Sommer og Vinter tilbys som et alternativ. Hvis noen ønsker å differensiere, så må dette bestemmes i forkant og før årsskiftet.