Om Meløy Nett

Meløy Nett ble stiftet som eget aksjeselskap 2019, og er en del av konsernet Meløy Energi Holding

Meløy Nett eier strømnettet i Meløy med unntak av industriparken i Glomfjord (Yara nett). Vi overfører strøm til våre kunder i Meløy.

Nettleie må du betale til Meløy Nett, som er ditt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.

Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Nettleiestatistikk NVE

Hvorfor velge oss

  1. Lokalt eierskap
  2. Positiv medspiller
  3. Profesjonell aktør

Vårt motto:

  • Vi er stolt av å jobbe i Meløy Nett!
  • Vi er proaktiv!
  • Vi har høy personlig kvalitet i vårt daglige arbeid!