Elhub

Elhub sikrer raske markedsprosesser mellom kunde, nettselskap og kraftleverandør

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub.

Her kan også du som kunde forespørre på forbruk på dine målepunkt. 

Logg deg inn med plugin.elhub.no og se forbruk på dine målepunkt.