Endring i nettleie fra 2020 til 2021

En økning på 0,09%

For en husholdning med et strømforbruk på 20000 kWh/år, økte kostnadene til nettleie med 0,09 % fra januar 2020 til januar 2021, skriver NVE på sin oversikt over endring i nettleie fra 2020 til 2021. Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som bestemmer hvor store inntekter nettselskapene skal ha.
Ser vi bort fra avgiftene som legges på nettleie (el-avgift, Enova og MVA), ble nettleien redusert med 2,7% på landsbasis.


For å forklare nettleien, så må vi ta med de avgiftene som staten har lagt på nettleieinntektene til nettselskapene.
El-avgiften bestemmes i statsbudsjett og er i 2021 16,69 øre – en økning fra 2020 til 2021 på 3,5 %.


I tillegg til el-avgift så er det også, en såkalt Enova avgift, på 1 øre pr. kWh. Denne avgiften forvaltes av selskapet Enova og mesteparten gis ut igjen i tilskudd til energiøkonomiserende tiltak både for privatpersoner og bedrifter (større investeringer).


Av tiltak i Nordland så har Enova støttet utbygging av ladestasjoner langs FV17 fra Steinkjer til Bodø, med bla 2 ladestasjoner i Meløy (Halsa og Ørnes). Av andre store prosjekt så støtter Enova etablering av batterifabrikk (Freyr) på Mo i Rana.

I Nord-Norge er alt forbruk til generell husholdning fritatt for MVA, til forskjell fra husholdning i Trøndelag og sørover.

NVE har utarbeidet en oversikt over nettleie 2021 og vi har sakset ut de ulike nettselskapene i Nordland.
Tabell hentet fra NVE (prisene er inkl. avgifter)

 

Selskap

Fastledd

(kr/år)

Energiledd

(øre/kWh/mnd)

Effektledd

(øre/kWh/mnd)

Omregnet

(øre/kWh/mnd)

Andøy Energi Nett AS  4300  35,29  0,00  56,79
Arva AS  3150  37,99  0,00  53,74
Bindal Kraftlag SA  3200  42,09  0,00  58,09
Hålogaland Kraft Nett AS  4920  18,29  0,00  42,89
ISE Nett AS  4130  30,24  0,00  50,89
Kystnett AS  3640  45,09  0,00  63,29
Linea AS  3648  30,89  0,00  49,13
Lofotnett AS  5000  47,09  0,00  72,09
Meløy Nett AS  3900  35,69  0,00  55,19
Nordkraft Nett AS  4200  17,69  0,00  38,69
Tensio TN AS  2424  41,40  0,00  53,52
Trollfjord Nett AS  3500  40,69  0,00  58,19
Vesterålskraft Nett AS  3700  31,89  0,00  50,39


Kolonne «Omregnet» er en sammenstilling av fastledd og energiledd basert på et forbruk på 20.000 kWh (årlig gj.snitt). For å sammenlikne nettleien mellom selskapene, så er det den vi har sett på og som gir en mulighet for sammenlikning. Forskjellen er > 30 øre fra billigste til dyreste nettselskap. Det er ingen klar sammenheng mellom stort og lite nettselskap, men prisene speiler geografisk utstrekning og antall kunder. Samtidig ser vi at selskap som har investert mye i nettet også ligger litt høyere enn andre (Lofotkraft).

Hvordan ligger Meløy Nett da?

Meløy Nett ligger sånn midt på skalaen mellom billigste/dyreste nettselskap. Hvis vi sammenlikner med Arva (tidligere Nordlandsnett) så er Arva litt over 1 øre billigere pr kWh, som igjen tilsvarer 290 kr ved 20.000 kWh/pr år.


Myndighetene satte i gang et prosjekt for om mulig nettleien kunne utjevnes på tvers av nettselskap. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og vi kjenner ikke til hva som blir tilråding/konklusjon.


Har dere spørsmål om nettleien, ta kontakt med Meløy Nett.